Pokretni paletni regali

Opis

Pokretni paletni regali - Opis - Dexion Rukovanje paletama

Smanjenenje troškova za nove objekte ili mogućnost efikasnijeg iskorišćavanja postojećeg skladišnog prostora. MOVO, sistem pokretnih paletnih regala firme Dexion, predstavlja najbolje rješenje.

MOVO sistemi pokretnih regala za velika opterećenja sa elektronskim upravljanjem kreću se po ugrađenim šinama i mogu nositi terete do 24 tone na visinama slaganja do 12 metara.

Kada se pojedinačni prolazi otvore, najsavremenija senzorska tehnologija i različite komandne opcije osiguravaju lakoću upravljanja i potpunu bezbjednost.

Zahvaljujući raznovrsnosti dodatne opreme, MOVO je pogodan za svaku vrstu robe u skladištima i garantuje bezbjednost upravljanja na temperaturama i do -30°C. Idealan je za hladne komore.

Koristi

 • Maksimalna upotreba podnog prostora – samo jedan prolaz između regala
 • Štedi do 40% prostora u poređenju sa standardnim paletnim regalima
 • Povećava skladišni kapacitet do 80%
 • Dobra popunjenost kapaciteta smanjuje račun za električnu energiju u hladnim skladištima
 • 100% pristup pojedinačnim paletama
 • Modularni dizajn se prilagođava svakom zahtjevu

Bezbjednost u skladu sa Evropskom direktivom 2006/42/EG i DIN EN 15095

Asortiman

Pokretni paletni regali - Asortiman - Dexion Rukovanje paletama

Modularni dizajn MOVO sistema podrazumijeva da je lako dizajnirati najefikasniju i najekonomičniju instalaciju za svaku situaciju. Šine, osnove i kontrolni sistem su izabrani tako da pružaju najbolje moguće prilagođavanje Vašim potrebama i zgradi.

Pored standardnih MOVO komandi, postoji niz izbornih metoda upravljanja koje se mogu koristiti da ubrzaju rad ili da obezbijede sigurnu kontrolu skladišta.

MOVO može biti prilagođen Vašim potrebama upravljanja, od jednostavnog dodavanja radio-komande na viljuškaru do potpunog uklapanja u mrežu ERP-sistema Vašeg skladišta.

Razlika je u detaljima

kontrola svijetla – samo otvoreni prolaz je osvijetljen
režim ovlašćenja – otvaranje unaprijed izabranog prolaza
noćni režim – poboljšava protok vazduha
režim prskalica – režim zaštite od vatre
režim skladištenja – više prolaza je djelimično otvoreno radi pristupa
daljinsko upravljanje – stručna dijagnostika i održavanje

I sve za hladna skladišta i skladišta sa normalnom temperaturom.

Karakteristike

Pokretni paletni regali - Karakteristike - Dexion Rukovanje paletama

Sa više od 9000 instalacija širom svijeta DEXION je sticao iskustvo tokom više decenija kako u razvijanju tako i u proizvodnji sistema pokretnih regala za velika opterećenja. Na osnovu ovog iskustva možemo dizajnirati naše MOVO – sisteme pokretnih paletnih regala na najbolji način prema potrebama naših klijenata. Kratak pregled tehničkih podataka prikazuje niz mogućih primjena.

Tereti i dimenzije:

Utovar: u zavisnosti od sistema, do 24 tone

Ukupni teret pojedinačnog vagona:
 do 800 tona
(projekat ovog opsega je instaliran)

Dužina kolica: do 90 m

Visina regala: do 12 m

Širina odjeljka: do 5000 mm

Komandne funkcije:

 • Kretanje po stazi
 • Radio-kontrola
 • Režim komisioniranja
 • Automatsko uključivanje svetla
 • Dva različita režima u slučaju požara
 • Noćni režim
 • Režim cirkulacije
 • Režim prskalica
 • WMS – automatsko upravljanje
 • ERP – automatsko upravljanje
 • Dijagnostika na daljinu

Bezbjednost:

Za svaki prolaz:

 • Uzdužne osvetljene granice
 • Uređaj za brojanje viljuškara
 • Zvučno upozorenje prilikom kretanja
 • LED svetla prilikom kretanja
 • Zaustavljanje u slučaju nužde na svakom vozilu

Duž sistema:

Duž prednjeg dijela prolaza se mogu instalirati foto-ćelije na tri različite visine. 

Dexion P90 pallet racking mobile - MOVO light beam safey barrier specification image