Hi280 – Standard

Opis

Hi280 – Standard - Opis - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Dizajn našeg  Hi280 poličnog regala koristi patentirani metod konstrukcije. Dizajn se zasniva na najmanjem broju komponenti; osnova sistema su stubovi i police napravljene od visokokvalitetnog pocinkovanog čelika.

Raznovrsnost primjene je neograničena – Hi280 se može izgraditi kao tradicionalni polični regal ili kao visoka instalacija sa podovima između nivoa.

Pogodni i kao samostojeći za ručno preuzimanje i skladištenje, i za potpuno automatizovana centralna skladišta, Hi280 polični regali su najfleksibilniji i najuniverzalniji sistemi skladištenja za rukovanje malim dijelovima.

Asortiman

Hi280 – Standard - Asortiman - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Polični regal Hi280 je proizveden od pocinkovanog čelika na potpuno automatizovanoj proizvodnoj traci, što za rezultat ima proizvod visokog i postojanog kvaliteta. Dizajn se zasniva na principu najmanjeg mogućeg broja komponenti. Pošto nije potrebno očvršćavati poprečne potpore, to je dovelo do dizajna koji pruža maksimalnu mogućnost skladištenja u odnosu na svoju dubinu.

Od dubina 300–1000 mm i dužina polica do 2500 mm, sa stubovima promenljive visine između 1000 i 4600 mm za standardni dizajn. Do visokih instalacija gdje se sistem može izgraditi i do visine od 15000 mm.

Utovarni kapacitet po polici ima raspon od 75 kg do 400 kg za podjednako raspoređen teret. Polični regal Hi280 je opremljen značajnom listom dodatne opreme.

Karakteristike

Hi280 – Standard - Karakteristike - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Polični regal Hi280 je konstruisan od pocinkovanog čelika i dizajniran tako da mu je potreban minimalni broj komponenti.

Dimenzije
Dubina: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm
Dužina: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
Visina: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm  (a u višestrukim i do 15000 mm)

Utovar
Utovarni kapacitet: 75 kg do 400 kg po UDL polici

Završna obrada

Komponente rama i police se standardno proizvode od pocinkovanog čelika.