Hi280 – Pokretni

Opis

Hi280 – Pokretni - Opis - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Polični regal Hi280 ima veliku univerzalnost kad se kombinuje sa pokretnim sistemom Compactus®, pružajući najkompaktniji sistem skladištenja.  Pokretni polični sistemi se koriste za skladištenje malih dijelova i rukovanje njima, kao i za različite vrste arhiviranja.

Polični sistem je montiran na pokretnim jedinicama koje se kreću po šinama, ove pokretne jedinice se podudaraju sa dubinom i širinom prema standardnim veličinama Hi280.

Kompaktni polični sistemi mogu napraviti veoma sigurno skladište, pošto se pokretne jedinice mogu zaključati a pristup može imati jedino osoba koja ima šifru koja otvara sistem. 

Asortiman

Hi280 – Pokretni - Asortiman - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Pokretni polični sistem Hi280 je napravljen od pocinkovanog čelika za police, dok su pokretni dijelovi napravljeni od čelika premazanog epoksi smolom. Točkići pokretne osnove se kreću na šinama koja su ili umetnute u pod ili montirane direktno na površini. Uprkos velikim tovarima, do 15 tona, red polica se lako može ručno pomijerati.

Širok asortiman raznovrsne dodatne opreme u okviru Hi280 poličnog sistema čini kompaktnu instalaciju lakom za sastavljanje.

Elektronske opcije su dostupne za „kontrolu na dodir”; laki dodir dugmeta na kontrolnom panelu jeste sve što je potrebno za otvaranje potrebnog prolaza u regalu.

Pokretni polični sistem Compactus® je poznat po veoma visokom stepenu pouzdanosti i kvaliteta, zahvaljujući tehničkom dizajnu prilagođenom korisniku.

Tehničke karakteristike

Hi280 – Pokretni - Tehničke karakteristike - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Pokretne polične instalacije Hi280 mogu udvostručiti kapacitet skladišta. Ovo je rezultat toga što je samo jedan prolaz potreban za pristup a „eliminisani” prolazi se iskorišćavaju za skladištenje.

Najveći utovar jednog reda polica, kada se ručno pomijeraju, jeste 40 tona. To je jednako bloku od 20 odjeljaka na policama napunjenim sa 2000 kg po odjeljku.

Red polica se može napraviti od 1000 do 3000 mm visine i dubine od 300 do 500 mm. Utovarni kapacitet po polici je 75–400 kg. Kompaktnom instalacijom se upravlja ili ručno ili elektronski uz pomoć kontrolne table osjetljive na dodir. Prolazi između sekcija se mogu snabdjeti automatskim osvjetljenjem koje osvijetljava otvoreni prolaz. Cijela instalacija može biti opremljena pristupnim sistemom.