Dodatna oprema

Dodatna oprema

 • Police

  Police

  Služe za skladištenje robe i predmeta svih vrsta, stvarajući dodatne nivoe na rafovima.

 • Razdjelnici

  Razdjelnici

  Za razdvajanje dugačkih predmeta (kao što su cijevi), omogućavaju brz i direktan prilaz.

 • Razdelnici

  Razdelnici

  Služe da razdvoje uskladištene predmete obrazujući manje odjeljke na polici.

 • Razdvajači šipki

  Razdvajači šipki

  Odjeljci se mogu podijeliti na veći broj manjih, otvorenih odjeljaka.

 • Posebni nosači

  Posebni nosači

  Ekonomičan način skladištenja velikih predmeta koji smanjuje troškove eliminišući potrebu za dodatnim policama.

 • Police na izvlačenje

  Police na izvlačenje

  Mogu se koristiti kao sto za pisanje, radna površina ili za privremeno skladištenje manjih predmeta.

 • Fioke

  Fioke

  Zgodne za skladištenje robe manjeg formata ili sitnijih predmeta; prikazane zajedno sa plastičnim pregradama za skladištenje.

 • Fioke/police na izvlačenje

  Fioke/police na izvlačenje

  Mogu biti iste dužine kao i regal ili kraće.

 • Vrata koja se zaključavaju

  Vrata koja se zaključavaju

  Vrata koja se zaključavaju u punoj ili djelimičnoj veličini

 • Zaštita za podnožje regala

  Zaštita za podnožje regala

  Za zaštitu stubova regala od udaraca.

 • Graničnik

  Graničnik

  Služi kao graničnik duž prednje strane najniže police.

 • Plastične pregrade

  Plastične pregrade

  Idealne za čuvanje manjih predmeta, dostupne u različitim veličinama