Hi280 – Multi Tier

Opis

Hi280 – Multi Tier - Opis - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Polični sistem Hi280 multitier, sa umetnutim podestom, jeste polična konstrukcija napravljena na 2 ili više nivoa. Donji polični regal je potpora podu podesta. Stubovi su visokog opterećenja i dimenzija tako da mogu da nose teret od poda nagore. Polični sistem izgrađen kao višeslojna instalacija se često koristi u većim skladištima za rezervne dijelove ili tamo gde je skladištenje mnogo artikala potrebno zbog malog prometa.

Osnova višeslojne instalacije je sam Hi280 polični regal, sagrađen od EK stubova napravljenih od 1,2 mm pocinkovanog čelika. Stubovi mogu biti u punoj dužini, gdje podupiru oba nivoa polica i pristupni prilaz, ili pojedinačni, kada podupiru donje police i podest sa policama koje slobodno stoje iznad.

Asortiman

Hi280 – Multi Tier - Asortiman - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Koncept se zasniva na dobro poznatom poličnom regalu HI280 kao višeslojnoj instalaciji sa umetnutim podestom. Dizajn zahtijeva pojedinačne komponente visokog potpornog kapaciteta što dovodi do instalacije koja otvara mnogo mogućnosti za planiranje skladištenja na najbolji način. Cijela količina se može koristiti za skladištenje i rukovanje. Artikli manje učestalosti se skladište na višim mjestima na policama ,dok se oni koji se često koriste postavljaju na donje police. Višeslojne instalacije postoje u mnogim različitim oblastima i jesu rješenje za skladištenje koje se više odnosi na najbolju upotrebu magacina nego na neku određenu branšu. 

Tehničke karakteristike

Hi280 – Multi Tier - Tehničke karakteristike - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Višeslojne instalacije zahtijevaju pažljivu specifikaciju, jer ukupni tovar koji je u pitanju može biti veliki. Zbog ovoga, dizajn svake višeslojne instalacije mora biti izračunat pojedinačno da bi se osigurala najveća moguća bezbjednost.

Pojedinačne komponente su dijelovi standardnog Hi280, ali zbog posebnih potreba i mogućih velikih tereta, instalacija se dopunjava stabilizirajućim osloncima, mada ovo može zavisiti od visine instalacije.

Smjernice:

 Dimenzije


Visina: do 15000 mm. Normalne instalacije imaju preko 2 ili 3 nivoa uključujući i prizemlje. Doduše, za neke klijente su pravljena i četiri sprata.  

Veličina


Često je zgrada skladišta faktor ograničenja.

Utovarni kapacitet
Utovarni kapacitet gornjih polica je isti kao i donjih polica, a to je 75–400kg.
Međutim, višeslojne konstrukcije moraju se pojedinačno proračunavati i provjeravati.