Carton Flow

Opis

Carton Flow - Opis - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Dexion Carton flow je neophodni deo u lancu nabavke za komponente na pokretnoj traci ili trakastim transporterima. Stanica za prikupljanje se sastoji od regala koji je opremljen trakama sa valjcima koje se koriste za prevoz komponenti do stanice za sklapanje. Valjkaste trake se takođe mogu koristiti u magacinima kao dio opšteg procesa logistike. Utovar sa jedne strane i istovar sa suprotne strane prema FIFO principima (prvi ulazi, prvi izlazi).

Dexion carton flow sistemi se prave kao statični ili su opremljeni točkićima na zaključavanje koji omogućavaju brze i jednostavne promjene u rasporedu u magacinu. Utovar i istovar su razdvojeni u dva različita prolaza i prikupljanje se može izvoditi bez prekida.

Regali su prilagodljivi i dizajnirani sa ergonomske tačke gledišta da bi se postiglo efikasno rukovanje za radnike.

Skladištenje u  carton flow sistemima ima velike ekonomske prednosti zahvaljujući tome što se kartoni veoma gusto skladište, oslobađajući podni prostor u poređenju sa tradicionalnim metodama skladištenja, dok se smanjuje i razdaljina i vrijeme kretanja između polica i strane za prikupljanje.

Proizvodi

Carton Flow - Proizvodi - Dexion Rukovanje malim dijelovima

Carton flow sistem se može izgraditi kao „samostalno stojeća” jedinica, koja slobodno stoji, sa ili bez točkića ili kao ugrađena u paletne regale, ponekad na donjim nivoima ispod skladištenja robe.

Opcija za prilagođavanje polica i valjkastih traka da odgovaraju različitim zahtjevima čine sistem pogodnim za mnoge veličine i težine paketa. Modularni sistem u kombinaciji sa jednostavnom i brzom instalacijom čini da ponovno sklapanje prilikom promjena u rasporedu bude po mjeri korisnika.

Širina traka se može prilagoditi sa proredom na 11,5 mm. Valjkaste trake su opremljene šinama da bi se utovar olakšao. Razdjelnice usmjeravaju robu u pravu liniju da bi se izbjegla oštećenja. Valjkaste trake su proizvedene od pocinkovanog čelika, a valjci su napravljeni od polietilena visokog kvaliteta.

Osnova sistema Carton flow je da bude modularan i lako promjenljiv. Broj nivoa u regalu se može prilagođavati u zavisnosti od metoda rukovanja robom i kutijama, ručno ili uz pomoć viljuškara. Broj preuzimanja po jedinici vremena je neograničen.