Rukovanje dugačkom robom

  • Laki konzolni regali

    Laki konzolni regali

    Bezbjedno skladištite dugačka debla, cijevi, kalupe ili drugu robu kojoj je lako pristupiti uz pomoć lakog konzolnog sistema firme Dexion.

  • Konzolni regali

    Konzolni regali

    Konzolni regali su idealni za skladištenje duge robe s obzirom na to da nemaju prednje stubove koji bi smetali prilikom postavljanja i preuzimanja tereta. Viljuškaru su dostupni svi nivoi.