2017

  1. Slaganje paleta u seizmičkoj zoni

    Date:

    Postolja za palete, instalirana u područjima koja su izložena riziku od seizmičkih aktivnosti, moraju biti specijalno projektovana, osmišljena i konstruisana da bi se oduprla seizmičkim silama. Na karti su prikazani regioni u Evropi koji su najviše ugroženi. Slika preuzeta sa:  www.share-eu.org Svako postolje mora da izdrži seizmičku aktivnost b...