2011

  1. Optimizacija skladišta

    Date:

    S obzirom na to da skladišta i distributivni centri sada rade sa ograničenim budžetima, a ipak moraju da zadovolje potrebe kupaca, optimizacija skladišta može biti ključno sredstvo u povećavanju produktivnosti kompanije. Dok postoje mnoge taktike za efikasno skladištenje robe, dvostruki pristup, naime smanjivanje gubitka prostora i povećavanje...