• Vijesti i događaji

Vijesti i događaji

 1. Slaganje paleta u seizmičkoj zoni

  Date:

  Postolja za palete, instalirana u područjima koja su izložena riziku od seizmičkih aktivnosti, moraju biti specijalno projektovana, osmišljena i konstruisana da bi se oduprla seizmičkim silama. Na karti su prikazani regioni u Evropi koji su najviše ugroženi. Slika preuzeta sa:  www.share-eu.org Svako postolje mora da izdrži seizmičku aktivnost b...

 2. Preduzeće Dexion u istočnoj Evropi kreiralo nove internet strane

  Date:

  Sa namjerom naglašavanja svoje široke palete proizvoda, preduzeće Dexion u istočnoj Evropi kreiralo je nove internet stranice. Kao deo svoje politike širenja prisustva u istočnoj Evropi, preduzeće Dexion kreiralo je nove internet strane u Ukrajini , Bugarskoj , Moldaviji , Srbiji , Hrvatskoj , Sloveniji , Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori . Sve t...

 3. Optimizacija skladišta

  Date:

  S obzirom na to da skladišta i distributivni centri sada rade sa ograničenim budžetima, a ipak moraju da zadovolje potrebe kupaca, optimizacija skladišta može biti ključno sredstvo u povećavanju produktivnosti kompanije. Dok postoje mnoge taktike za efikasno skladištenje robe, dvostruki pristup, naime smanjivanje gubitka prostora i povećavanje...