Isporuka i instalacija

  • Isporuka i instalacija

Isporuka i instalacija

Dexion će vam isporučiti u savršenom stanju i na vrijeme, bez obzira na to da li vam treba jedan odjeljak polica ili kompletna instalacija.

Koji god proizvod firme Dexion vam je potreban, isporučićemo vam ga u savršenom stanju i na vrijeme, bez obzira da li vam treba jedan odjeljak polica ili kompletna instalacija. Dexion će se pobrinuti da njegovo umijeće i resursi uvijek budu usredsređeni na potpuno zadovoljavanje vaših potreba.

Dexion  uvek vodi računa o tome:

  • da proizvodi budu isporučeni u skladu sa dogovorenim vremenskim rokovima
  • da svi proizvodi stignu u odličnom stanju
  • da proizvode instalira potpuno obučeno i iskusno osoblje
  • da se instalacija uradi prema dogovorenom planu
  • da su metode instalacije dokumentovane, a gdje je potrebno, dogovorene
  • da je po završetku, instalirani proizvod propisno uručen sa odgovarajućom dokumentacijom krajnjem korisniku

Tokom svoje duge istorije vodećeg snabdjevača opreme za skladišta širom sveta, Dexion je izgradio mrežu sopstvenih filijala i eksternih distributera. Naši distributeri vam mogu pomoći lokalno i dogovoriti isporuku i instalaciju naših proizvoda gotovo bilo gdje u svijetu.